Czy kiedyś może zabraknąć mięsa?

W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się głosy, że globalna produkcja mięsa jest niewystarczająca, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie ludzkości. Zmiany klimatyczne, wzrost populacji i coraz większa świadomość zdrowotna społeczeństwa skłaniają ludzi do szukania alternatywnych źródeł białka. W tym kontekście warto zastanowić się, czy faktycznie istnieje ryzyko, że w przyszłości zabraknie mięsa.

Zapotrzebowanie na mięso

Obecnie na świecie produkuje się około 330 milionów ton mięsa rocznie, co stanowi około 42 kg na osobę. Z danych wynika jednak, że konsumpcja mięsa rośnie w tempie około 1,5% rocznie, aż do 2050 roku szacuje się, że potrzebna będzie produkcja mięsa na poziomie 470 milionów ton rocznie. Wzrost ten wynika między innymi z szybkiego wzrostu populacji, rozwijających się gospodarek i zwiększającej się świadomości zdrowotnej społeczeństwa.

Problemy z produkcją mięsa

Wraz z wzrostem zapotrzebowania na mięso, pojawiają się również problemy z jego produkcją. Przede wszystkim rozwój hodowli mięsnej jest jednym z głównych źródeł emisji gazów cieplarnianych. Szacuje się, że hodowla zwierząt na mięso jest odpowiedzialna za około 14,5% wszystkich emisji gazów cieplarnianych na świecie.

W dodatku, hodowla mięsna wiąże się z dużym zużyciem wody i gleby. Produkcja mięsa wymaga dużej ilości wody, zarówno do podlewania roślin, na których żywią się zwierzęta, jak i do picia. Ponadto, hodowla mięsna wiąże się z dużym zużyciem ziemi – zwierzęta potrzebują dużych pastwisk i ilości karmy.

Ryzyko braku mięsa

W kontekście powyższych problemów pojawiają się głosy, że może nastąpić sytuacja, w której produkcja mięsa nie będzie w stanie zaspokoić rosnącego zapotrzebowania. Jednym z głównych czynników, który może przyczynić się do tego stanu rzeczy, jest zmiana klimatu. Coraz bardziej ocieplające się temperatury, zmienność pogody i susze mogą wpłynąć na produkcję roślin, którymi żywią się zwierzęta hodowlane, co z kolei wpłynie na produkcję mięsa.

Kolejnym czynnikiem, który może wpłynąć na dostępność mięsa w przyszłości, jest rozwój świadomości społeczeństwa na temat wpływu diety na zdrowie. Coraz więcej ludzi decyduje się na wegetarianizm czy weganizm, co prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na mięso. Wpływ na to ma również coraz większa dostępność alternatywnych źródeł białka oraz rosnąca świadomość społeczna na temat szkodliwości mięsa dla zdrowia.

Podsumowanie

W skrócie, choć obecnie globalna produkcja mięsa jest na odpowiednim poziomie, to w kontekście rosnącego zapotrzebowania na mięso, zmian klimatycznych i problemów związanych z hodowlą mięsną, może pojawić się ryzyko braku mięsa w przyszłości. Jednym z rozwiązań na przyszłość jest rozwój alternatywnych źródeł białka oraz produkcja sztucznego mięsa, co może prowadzić do zmniejszenia konieczności hodowli zwierząt. Warto jednak również zwrócić uwagę na rozwój świadomości społecznej na temat wpływu diety na zdrowie, co może prowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na mięso.

 

Autor: Adrian Szymczak

0 komentarzy

Dodaj komentarz