Rodzaje przemysłu

Przemysł odnosi się do sektora gospodarki, który zajmuje się wytwarzaniem towarów lub usług. Obejmuje takie działania, jak produkcja, rolnictwo, górnictwo, budownictwo i transport. Przemysł odgrywa […]